S10

Rozbudowa Drogi Krajowej nr 10 do parametrów drogi ekspresowej (S10) na terenie województwa mazowieckiego

We love kicks at Bossluxury, and love nike especially,nike air max 93 pas cher They are brining back a huge treat!nike requin pas cher Even though it was launched about ten years ago, the Nike Air Max 1 Atmos “Elephant” sneakers have remained one of Nike’s most sought-after models. In order to celebrate the famous Air Max technology,par cher air max 90 the company has decided to call on the vote of its fans, and the Air Max 1 Atmos came out on top in the 2016 “Vote Back” campaign, which prompted Nike to release a special edition.

 

Rolex wurde 1963 in der Generalversammlung geboren,replica Replik-Uhren es sei denn, die Rolex Daytona, Daytona USA und die Veranstaltung, die endgültige Auswahl für den vorgesehenen replica rolex-uhrZeitfahren der Rolex-Uhren, werden zusammenfallen, die Quelle der Daytona-Serie, Rolex Experience 53 Jahre der Geschichte sindrolex replica immer noch das klassische Design des Jahres, und Rolex war schon immer die Stillinie, anstatt die Entwicklung der iterativen Evolution, ist die Wartung von Rolex der Hauptgrund für viele der Klassiker. Sin embargo, el tribunal australianoimitacion botas baratas online tiene la opini?n:botas esquimales baratas las botas debotas baratas ugg piel de oveja de piel de oveja “ugg” est?n hechas de t?rminos gen?ricos. Ahora, Australia no puede proteger el nombre, cualquiera puede ser libre botas ugg baratosde vender botas UGG all?. We love kicks at Bossluxury, and love nike especially,nike air max 93 pas cher They are brining back a huge treat!nike requin pas cher Even though it was launched about ten years ago, the Nike Air Max 1 Atmos “Elephant” sneakers have remained one of Nike’s most sought-after models. In order to celebrate the famous Air Max technology,par cher air max 90 the company has decided to call on the vote of its fans, and the Air Max 1 Atmos came out on top in the 2016 “Vote Back” campaign, which prompted Nike to release a special edition.

I. Planowana trasa w kontekście krajowym  Układ docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w PolscePlanowana cheap air max 90 droga ekspresowa S10 na terenie województwa mazowieckiego jest częścią układu docelowego sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.
Docelową długość sieci autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1134 z 2004r., z późn. zm.). Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej będzie posiadała długość około 7.300 km, w tym około 2.000 km autostrad.

 

Przebieg trasy S10 na terenie PolskiUkład docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce cheap nike air maxokreśla załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446).

 

Przebieg trasy S10 wg w/w rozporządzenia jest następujący: A6 (Szczecin) - Piła - Bydgoszcz - Toruń - S7 (Płock).


Planowana droga S10 posiada długość około 460 km i przebiega przez następujące województwa:
• zachodniopomorskie
• wielkopolskie
• kujawsko - pomorskie
• mazowieckie

 

 

 

 

Cel rozbudowy drogi krajowej Dostosowanie drogi krajowej nr 10 do parametrów drogi ekspresowej wyeliminuje liczne niebezpieczne punkty zagrożeń w ruchu oraz znacznie skróci czas podróży pomiędzy odległymi celami.
Planowana droga ekspresowa S10 połączy zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście z Warszawą, a także utworzy ważną oś transportu drogowego po południowej stronie Wisły pomiędzy stolicami województwa kujawsko-pomorskiego Bydgoszczą i Toruniem - alternatywę dla DK80. Lokalnie stanowić będzie obwodnicę Stargardu, Wałcza, Piły, Nakła, Bydgoszczy, Torunia, Lipna, Sierpca i Płońska.

II. Planowana trasa w kontekście wojewódzkim

Planowana droga ekspresowa S10 na terenie województwa mazowieckiego ma być realizowana w ramach przedsięwzięcia:


III. Czym jest droga ekspresowa

DefinicjaDroga ekspresowa według Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) to droga publiczna:

 • o ograniczonej dostępności
 • przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych
 • wyposażona w jedną lub dwie jezdnie
 • posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami publicznymi

Ogólne parametry techniczneWedług Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 • Droga ekspresowa powinna mieć powiązania z drogami głównymi (wyjątkowo drogami zbiorczymi) i drogami wyższych klas
 • Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy.
 • Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach
 • Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione
 • Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 (tylko obszar silnie zurbanizowany) km/h na obszarze zabudowy
 • Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m
 • Pochylenie podłużne drogi ekspresowej może wynosić maksymalnie 8% przy prędkości 60 km/h

IV. Źródła ilustracji

Przebieg S10 na terenie Polski: Katarzyna Łowicka na podstawie danych GDDKiA