A2

  Budowa autostrady A2 na terenie województwa mazowieckiego

I. Planowana trasa w kontekście krajowym i międzynarodowym

Układ docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce Planowana autostrada A2 na terenie województwa mazowieckiego jest częścią układu docelowego sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.
Docelową długość sieci autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej Polskiej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2004r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1134 z 2004r., z późn. zm.). Sieć autostrad i dróg ekspresowych w Rzeczypospolitej

 • replica orologio di
 • Przebieg autostrady A2 na terenie PolskiUkład docelowy sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce określa załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. 2009 nr 187 poz. 1446)

   

   

  Przebieg autostrady A2 wg w/w rozporządzenia jest następujący: (Berlin) granica państwa - Świecko - Poznań - Łódź - Warszawa (węzeł „Konotopa") ...* Warszawa (węzeł „Lubelska") - Biała Podlaska - Kukuryki - granica państwa (Mińsk).
  * Przerwa w ciągłości przebiegu drogi

   

 • vendita repliche orologi
 • Planowana autostrada A2 posiada długość ok. 610 km i przebiega przez następujące województwa:
  - lubuskie
  - wielkopolskie
  - łódzkie
  - mazowieckie
  - lubelskie

   

  Trasa w kontekście międzynarodowym

  Planowana autostrada A2 stanowi fragment trasy europejskiej E30, wiodącej z irlandzkiego portu Cork do Omska w Rosji.
  Droga E 30 często uznawana jest za najważniejszy europejski szlak komunikacyjny na osi wschód - zachód. E 30 przebiega przez Irlandię, Wielką Brytanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Białoruś i Rosję i ma długość ok. 5800 km.

   

   

   

   

   

  Cel rozbudowy drogi krajowej

   

 • orologi replica rolex in vendita
 • Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy autostrad i pilna potrzeba dostosowania krajowej infrastruktury do standardów europejskich.
  Efektem budowy autostrady A2 będzie stworzenie ważnego, europejskiego i krajowego, dalekobieżnego ciągu drogowego na kierunku Berlin - Moskwa, dostosowanego do tranzytowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego oraz do sezonowego ruchu turystycznego.
  Budowa węzłów drogowych w ciągu autostrady A2 na terenie Mazowsza, połączonych z siecią równoległych dróg dojazdowych, umożliwi szybki i bezpieczny dojazd w kierunku zachodnim do Łodzi, Poznania i

 • cote montre breitling pas cher
 • granicy z Niemcami, natomiast w kierunku wschodnim do Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Białej Podlaskiej i do granicy z Białorusią. Autostrada A2 wyeliminuje liczne niebezpieczne punkty zagrożeń w ruchu oraz znacznie skróci czas podróży pomiędzy odległymi celami.

   

  Autostrada A2 składa się z następujących odcinków:

  • A2 Świecko (granica z Niemcami) - Nowy Tomyśl (105,9 km) - W 2008r. podpisano umowę na budowę i eksploatację autostrady A2 na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl z Autostradą Wielkopolską. Inwestycja będzie realizowana w systemie Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Budowa ruszyła wiosną 2009r, a zakończy się w 2011r.

   

  • A2 Nowy Tomyśl - Poznań Komorniki (50,4 km) - odcinek oddany do użytku 27 października 2004r.

   

  • Autostradowa Obwodnica Poznania: Poznań Komorniki - Poznań Krzesiny (13,3 km) - odcinek oddany do użytku 12 września 2003r.

   

  • A2 Poznań Krzesiny - Września (37,5 km) - odcinek oddany do użytku 27 listopada 2003r.

   

  • A2 Września - Konin (Modła) (47,66 km) - zmodernizowany odcinek oddano do użytku 22 grudnia 2002r.

   

  • Konin (Modła) - Stryków II (103,5 km) - odcinek oddany do użytku 26 lipca 2006r.

   

  • Autostradowa Obwodnica Strykowa: odcinek A2 - Stryków I - Stryków II (1,7 km) - odcinek oddano do ruchu 22 grudnia 2008r.

   

  • A2 Stryków - Konotopa (na zachód od Warszawy) (dł. 91 km) -  odcinek przejezdny od czerwca 2012 r.

   

  • Autostradowa Obwodnica Mińska Mazowieckiego (20,85 km) - obwodnica oddana do użytku w sierpniu 2012r.

   

  • A2 Warszawa (Konik) - Kukuryki (granica z Białorusią) - długość analizowanego odcinka autostrady A2 wyniesie w zależności od wariantu od około 164,7 km do około 173,9 km (licząc razem z autostradową obwodnicą Mińska Maz.). Zgodnie z planami inwestora odcinek węzeł „Lubelska" - Siedlce ma być zrealizowany do 2015r. Natomiast odcinek Siedlce-Kukuryki do 2020r.

   

  II. Planowana trasa autostrady A2 w kontekście wojewódzkim

  Planowana autostrada A2 na terenie województwa mazowieckiego składa się z następujących inwestycji (odcinków):


   

   

   

  Przejazd przez Warszawę odbywać się będzie poprzez Ekspresową Obwodnicę Okołowarszawską, na którą wjazd ze strony zachodniej odbywać się będzie przez węzeł „Konotopa", natomiast ze wschodu przez węzeł „Konik", a następnie węzeł „Lubelska".

  III. Czym jest autostradaDefinicjaAutostrada wg Ustawy z dnia 21 marca 1985 - Ustawa o drogach publicznych, stan na 6 kwietnia 2005) - droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, charakteryzująca się bezkolizyjnymi skrzyżowaniami oraz podzielona na pasy ruchu dla różnych szybkości i kierunków (co najmniej dwa w każdą stronę, oddzielone pasem zieleni lub barierami). Autostrada wyposażona jest w miejsca obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla użytkowników drogi.
  Na autostradzie obowiązuje zakaz ruchu poprzecznego, zawracania, zatrzymywania się na pasie awaryjnym, poruszania się pieszo i na rowerach. Autostrady charakteryzują się wyższą jakością nawierzchni, osobnymi pasami do włączania się do ruchu, ogrodzeniami przed dziką zwierzyną i ludźmi. Drogi te z reguły omijają tereny zamieszkane.

  Parametry autostradAutostrada wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie powinna mieć powiązania z drogami głównymi i drogami wyższych klas. Odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 15 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast nie mniejsze niż 5 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 5 km i 3 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast

  Links: breitling replica, cheap prom dresses, fake omega, replica watches uk

  . Stosowanie zjazdów na autostradzie jest zabronione.
  Prędkość projektowa autostrady powinna wynosić 120 lub 100 km/h oraz ewentualnie 80 km/h w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta. Pochylenie podłużne autostrady może wynosić maksymalnie 4%.IV. Źródła ilustracji

   

  Przebieg A2 na terenie Polski: Katarzyna Łowicka na podstawie danych GDDKiA

  Przebieg E30 na terenie Europy: Macia11