S12 Odcinek na terenie woj. mazowieckiego

Rozbudowa drogi krajowej nr 12 do parametrów drogi ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w przygotowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013 r.

Etap zrealizowany:

 • 13.11.2008r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) rozbudowy drogi krajowej nr 12 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku od granicy woj. łódzkiego do węzła "Bronowice" na obwodnicy Puław (woj. lubelskie), materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowę drogi krajowej nr 12 do parametrów trasy ekspresowej dla odcinków:
  • na terenie woj. Mazowieckiego (od granicy woj. łódzkiego do granicy woj. lubelskiego)
  • od granicy woj. mazowieckiego do węzła "Bronowice" na obwodnicy Puław (woj. lubelskie)
  oraz studium wykonalności rozbudowy drogi krajowej nr 12 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku od granicy woj. łódzkiego do węzła "Bronowice" na obwodnicy Puław (woj. lubelskie)
 • 04.02.2009r. wybrano ofertę najkorzystniejszą
 • 24.03.2009r. podpisano umowę z Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o., Oddział w Polsce

Planowane lata realizacji inwestycji: Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadanie 23 (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)

Długość: około 106 km
II. Opis inwestycjiStan istniejącyDroga krajowa nr 12 jest obecnie ogólnodostępną klasy G. Przebiega po terenie płaskim o zagospodarowaniu zagrodowym, poza skupiskami miejskimi gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna i usługowa a w Radomiu miejska. best replica watches
Na odcinku od granicy woj. łódzkiego w kierunku wschodnim tj obejmującym rejon Gielniowa droga nr 12 posiada jezdnię 2 pasową 2x 3,5 m + obustronne opaski bitumiczne.
Na dalszym odcinku w kierunku wschodnim w stronę Radomia tj. obejmującym rejon m in. Przysuchy i Wieniawy trwają prace związane z poszerzeniem obecnej jezdni do 2x3,5 m + 2 x 0,5 m opaski i uwzględniające poszerzenia w rejonie skrzyżowań ( pasy dla lewych skrętów)
Na odcinku na wschód od Radomia w kierunku granicy woj. lubelskiego droga nr 12 posiada jedną jezdnie o 2 pasach ruchu, przy czym pomiędzy Radomiem a Zwoleniem szerokości 2 x3,5 m + 2 x 0,5m opaski, zaś na wschód od Zwolenia szerokość 7,0 m.
Na odcinku Radom - Zwoleń na wielu skrzyżowaniach występują poszerzenia jezdni - wydzielone pasy dla lewych skrętów.
Na odcinku woj. lubelskiego od km 551+220,00 do węzła „Bronowice" istnieje zrealizowany i oddany do użytku w licu 2008r odcinek jednojezdniowy I-go etapu obwodnicy Puław.

Stan projektowany

 • Początek - km około 454+080 (granica woj. łódzkiego)
 • Koniec - km około 559+300 - węzeł „Bronowice„ na zrealizowanej obwodnicy Puław (woj. lubelskie)

 

> Cel opracowania

 • ustalenie przebiegu trasy oraz ostateczne określenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych
 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej
 • dostarczenie informacji do podjęcia decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego
 • uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

„Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe" będzie przedstawiać:

 • Warianty z proponowanymi rozwiązaniami
 • Wariant „0" - pozostawienie stanu istniejącego drogi nr 12 ( wariant bezinwestycyjny „nic nie robić")

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasy drogi S
 • prędkość projektowa 100 km/godz.
 • nośność 11,5 t/oś
 • całkowita ograniczona dostępność
Breitling Replica Watches https://www.breitlingview.com