S10 Odcinek na terenie woj. mazowieckiego

Rozbudowa drogi krajowej nr 10 do parametrów drogi ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: w planowaniu

> Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

> Stan przygotowania i realizacji na dzień 21.01.2013r.

Obecnie nie podejmuje się działań związanych z przygotowaniem rozbudowy drogi krajowej nr 10 do parametrów drogi ekspresowej na terenie województwa mazowieckiego.

Planowane lata realizacji inwestycji: Inwestycja jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidywana jest po roku 2013, zadanie 21 (patrz Uchwała Rady Ministrów z dn. 25.01.2011r.)

 

watches6.com replica watches