S7 Białobrzegi - Jedlińsk

Droga krajowa ekspresowa nr S7, odcinek Białobrzegi - Mokrosęk, od km 443+895 do km 456+300 oraz droga krajowa główna ruchu przyspieszonego nr 7 odcinek Mokrosęk - Jedlińsk, od km 456+300 do km 459+594

The most effective factor about AP is its replica hublot all black trademark focus on particulars. Across the dial intag heuer carrera replica the wholesale replica corum bubble Audemars Piguet Royal Oak Replica Watches you'll find, for instance, an egg-carton-like ruffled pattern, known to like a tapisserie, which subtly but highly increases the look.

 

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

                                                                                                                       

I. Podstawowe informacje o inwestycji:

> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: DHV POLSKA Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A.- Lider Konsorcjum
  Acciona Infraestucturas S.A.
 • Nadzór Inwestorski w okresie budowy: Scott Wilson Ltd, Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • Nadzór Inwestorski w okresie zgłaszania wad i usterek oraz rozliczenia końcowego: DHV Polska Sp. z o.o.

Szacowana wartość inwestycji: 456,8 mln zł
Inwestycja w 74% finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport)

Lata realizacji robót budowlanych: 2006r. - 2008r.

 • 06.07.2006r. podpisanie umowy z Wykonawcą
 • 05.08.2006r. rozpoczęcie robót budowlanych
 • 05.03.2008r. umowa z Wykonawcą robót została przedłużona o 117 dni
 • 30.06.2008r. nowy termin zakończenia robót
 • Otwarcie drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk odbyło się w dniu 16 lipca 2008 r.

Analiza porealizacyjna

 • 19.01.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów hałasu oraz oceny skuteczności i funkcjonalności zastosowanych rozwiązań umożliwiających migrację zwierząt
 • 25.02.2010r. udzielono zamówienia Wykonawca: Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Ekkom Sp. z o.o.
 • Termin realizacji zamówienia: 120 dni od daty podpisania umowy

Opinia techniczna

 • 12.07.2010r.,26.07.2010r., 09.08.2010r. i 13.12.2010r. ogłoszono przetargi nieograniczone na opracowanie opinii technicznej dotyczącej określenia przyczyn zniszczeń nawierzchni przebudowanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk km 443+895 do 450+594 i określenie technologii naprawy występujących uszkodzeń
 • 20.07.2010r., 03.08.2010r., 19.08.2010r. i 24.12.2010r. unieważniono postępowania (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu)
 • 30.12.2010r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie opinii technologicznej dotyczącej określenia przyczyn zniszczeń nawierzchni przebudowanej drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk km 443+895 do 459+594 i określenie technologii naprawy występujących uszkodzeń
 • 07.02.2011r. udzielono zamówienia Wykonawca: Grontmij Carl Bro A/S Pavement Consultants
 • Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.02.2011 r.

Ekrany akustyczne

 • 19.07.2011 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego dla budowy ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk od km 443+895 do km 459+594
 • 02.09.2011 r. udzielono zamówienia. Wykonawca: Studio Projektów Budowli Inżynierskich "ANASTAT" Adam Kata - spółka jawna
 • Termin realizacji zamówienia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie opracowań projektowych w terminie do dnia 30.11.2011r.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu zamówienia do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot zamówienia

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat białobrzeski (Miasto i Gmina Białobrzegi, Gmina Stara Błotnica), powiat radomski (Miasto Radom, Gmina Jedlińsk)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 1,1 MB)

Długość: 15,7 km

II. Opis inwestycji

PrzebiegWybudowany odcinek drogi ekspresowej nr S7 przebiega przez miejscowości: Białobrzegi, Kamień, Siekluki, Gózd, Żdzary i Kępiny. Odcinek drogi S7 między Białobrzegami a Jedlińskiem rozpoczyna się na końcu dwujezdniowej obwodnicy m. Białobrzegi, a kończy na początku dwujezdniowego odcinka drogi prowadzącego z Jedlińska do Radomia. W rejonie wsi Mokrosęk w km 456+300 przewidywana jest w dalszej przyszłości budowa węzła „Mokrosęk", w którym będzie rozpoczynać się ekspresowa obwodnica Radomia. W związku z tym przyjęto, że odcinek Mokrosęk - Jedlińsk jest dwujezdniową drogą główną ruchu przyspieszonego ze skrzyżowaniem „Kępiny", na którym założono sygnalizację świetlną.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi: - droga ekspresowa (S) na odcinku Białobrzegi-Mokrosęk
 • droga główna ruchu przyspieszonego (GP) na odc. Mokrosęk-Jedlińsk
 • liczba pasów ruchu: 2 x 2 pasy (dwie jezdnie główne o dwóch pasach ruchu każda)
 • prędkość projektowa: Vp = 100 km/h
 • szerokości jezdni głównych: 2 x 7,00 m
 • szerokości pasów ruchu na jezdni głównej: 2 x 3,50 m
 • szerokości opasek wewnętrznych: 2 x 0,50 m
 • szerokości pasów awaryjnych: 2,50 m
 • szerokość gruntowego pasa dzielącego: zmienna od 3,00 m do 13,00 m
 • szerokość pobocza: 0,75 m (przy braku barier ochronnych) lub 1,25 m (z barierami)
 • skrajnia pionowa: 4,70 m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR 6

Obiekty inżynierskie

 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Suchej
 • kładka dla pieszych nad drogą ekspresową w Góździe
 • przejście dla zwierząt nad drogą ekspresową w Suchej
 • przepust drogowy pod drogą ekspresową w Kamieniu/Suchej
 • wiadukt nad drogą ekspresową w węźle „Kamień"
 • wiadukt nad drogą ekspresową w przejeździe „Kamień"
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Kamieniu
 • przepust drogowy pod drogą ekspresową w Pągowcu/Sieklukach
 • wiadukt nad drogą ekspresową w przejeździe "Siekluki"
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Sieklukach
 • mosty ekologiczne nad rowem melioracyjnym P-1 w Góździe
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Góździe
 • wiadukt nad drogą ekspresową w węźle „Gózd"
 • mosty ekologiczne nad rzeką Tymianką w Góździe
 • kładka dla pieszych nad drogą ekspresową w Góździe
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Góździe
 • kładka dla pieszych nad drogą ekspresową w Zdżarach
 • przepust ekologiczny pod drogą ekspresową w Żdżarach
 • wiadukt nad drogą ekspresową w przejeździe "Żdżary"
 • mosty ekologiczne nad rowem melioracyjnym R-1 w Mokrosęku
 • przepust pod drogą ekspresową w Jedlance