S7 Obwodnica Białobrzegów

Budowa drogi krajowej nr 7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy m. Białobrzegi od km 409+514,125 do km 417+194,859

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

swiss replica watches

http://www.pfcdealer.me

I. Podstawowe informacje o inwestycji:

> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: Profil Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Dromex S.A.
 • Nadzór Inwestorski: Profil Sp. z o.o.

Lata realizacji robót budowlanych: 2001-2003

 • Data oddania drogi do użytkowania: 25.07.2003r.

Lokalizacja: powiat białobrzeski (Miasto i Gmina Białobrzegi, Gmina Promna)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 4,2 MB)

Długość: 7,7 km

II. Opis inwestycji

PrzebiegObwodnica miasta Białobrzegi została zlokalizowana po stronie wschodniej miasta. Punkt początkowy obwodnicy przyjęto w km 409+514,125, koniec zaś został zlokalizowany w km 417+194,859. Całkowita długość obwodnicy wynosi 7,7 km.

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi: S
 • prędkość projektowa Vp=100km/h
 • zasadniczy przekrój poprzeczny :
 • dwie jezdnie po 7,0m (2x3,5)
 • pasy ruchu po 3,5m (2x3,5m jeden kierunek)
 • obustronne pasy awaryjne po 2,5m (2x2,5m)
 • pobocza ziemne po 0,75m (2x0,75)
 • pas pomiędzy jezdniami łącznie z opaskami utwardzonymi wewnętrznymi po 0,5m: 5,0m
 • kategoria ruchu KR 5 - ruch bardzo ciężki
 • obciążenie 115 kN/oś (20%)

Węzły drogowe

„Węzeł Falęcice"
na skrzyżowaniu z drogą nr 735 Falęcice - Warka w km 411+008,70 - skrzyżowanie dwupoziomowe, droga S7 przechodzi dołem

 

„Węzeł Białobrzegi"
na skrzyżowaniu z drogą nr 729 Białobrzegi - Głowaczów w km 414+439,73 - skrzyżowanie dwupoziomowe, droga S7 przechodzi dołem

Obiekty inżynierskie

 • wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 735 Falęcice-Warka
 • przepęd dla bydła na łąkach nad Pilicą
 • przejazd gospodarczy oraz przejazd pod mostem nad Pilicą - Oba miejsca przydatne są też dla przechodzenia zwierzyny dzikiej jak i hodowlanej
 • Most nad rzeką Pilicą w km 413+800,00 posiada długości 225 metrów jest podparty na 160 betonowych palach i ma konstrukcję stalową ważącą 5 tysięcy ton
 • wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 729 Białobrzegi-Głowaczów
 • bezkolizyjne przejście dla pieszych z możliwością przejazdu samochodów osobowych
 • przepust skrzynkowy 1,80x1,80m, umożliwiający przejście zwierzynie leśnej

Ogrodzenie pasa drogowegoOgrodzenie pasa drogowego w formie siatki ochronnej, przeciw wtargnięciu zwierzyny na drogę, wykonano na całej długości obwodnicy w odległości około 1-2 m od skarpy nasypu lub wykopu biegnącego wzdłuż drogi zarówno w terenach leśnych, łąkach i uprawnych.