S7 Grójec - Białobrzegi

Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380               

The sports watch, all-steel and dancing ulysse nardin freak replica light acquiring a satiny effect, had yet another-thin mechanical replica audemars piguet royal oak movement, ornamented by replica hublot king power an octagonal in shape fit bezel, guaranteed by eight cumbersome-searching hexagonal screws. For the initial time, a steel bracelet was integrated when using the watchcase, its intermediate tapering links lowering in order. Stand the Royal Oak on its bracelet and in addition it stays up, as if situated round the tracks within the Sherman tank.

Przebieg drogi został zaznaczony na prezentowanej wyżej mapie w Google Maps. Oś drogi oraz lokalizacja punktów charakterystycznych została naniesiona w oparciu o mapę orientacyjną inwestycji o małej dokładności. W związku z tym powyższy rysunek prosimy traktować jedynie jako dane orientacyjne.

                                                

I. Podstawowe informacje o inwestycji

> Kategoria inwestycji: zrealizowana

 • Zamawiający / Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
 • Projektant: Mosty Katowice Sp. z o.o.
 • Wykonawca robót budowlanych: Konsorcjum Spółek: "DROGBUD - Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. "Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB - Podbeskidzie" Sp. z o.o.
 • Nadzór Inwestorski w okresie budowy: Biuro Projektowo - Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA Sp. z o.o.
 • Zarządzanie i nadzór nad projektem w okresie Zgłaszania Wad i Rozliczenia Końcowego robót oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami niezbędnymi do wykonania w tym okresie: Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej mgr inż. Włodzimierz Walerych

Cena kontraktowa brutto: 494 088 211 PLN
Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Lata realizacji robót budowlanych: 2007r. - 2009r.

 • 26.10.2007r. podpisano umowę kontraktową
 • 13.11.2007r. przekazano plac budowy
 • 14.11.2007r. rozpoczęto roboty budowlane
 • 14.06.2009r. data zakończenia umowy kontraktowej
 • 30.07.2009r. zawarto porozumienie o przedłużeniu czasu ukończenia robót do 15.11.2009r.
 • 16.12.2009r. dopuszczono do ruchu jezdnię główną, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu
 • 04.05.2010r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie
 • Okres zgłaszania wad i usterek: do 14.11.2010r.
 • Rozliczenie końcowe robót i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami niezbędnymi do wykonania w tym okresie - do 31.01.2011r.

Budowa drogi serwisowej

 • 16.09.2011r. ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej na działkach 29/1 i 30/4 w ramach przebudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec - Białobrzegi od km 391+740 do km 409+242
 • 27.09.2011r. została wydana decyzja Nr 9/2011 Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380 w zakresie budowy drogi serwisowej". Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 • 14.10.2011r. udzielono zamówienia na budowę drogi dojazdowej na działkach 29/1 i 30/4. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o. o.
 • Termin realizacji: 15.11.2011r.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych: powiat grójecki (Miasto i Gmina Grójec, Gmina Belsk Duży), powiat białobrzeski (Gmina Goszczyn, Gmina Promna)

Mapa orientacyjna inwestycji (ok. 8,8 MB)

Długość: 17,8 km

II. Opis inwestycji

Przebieg drogiPrzebudowany do parametrów drogi ekspresowej odcinek drogi krajowej nr 7 od km 418+546 do km 436+380 znajduje się między miejscowościami Grójec i Białobrzegi. Kilometr 418+546 stanowi kontynuację przebudowanej do parametrów drogi ekspresowej obwodnicy Grójca. W km 436+380 nastąpiło włączenie w nowo wybudowaną obwodnicę miasta Białobrzegi, spełniającą parametry drogi ekspresowej.

Parametry techniczne drogi

 • klasa drogi - S (ekspresowa)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • dopuszczalny nacisk na oś (nośność) - 115 kN/oś
 • przekrój - 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)
 • szerokość pasów ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa dzielącego - 4,00 m
 • pobocza - 1,25 m
 • szerokość dróg dojazdowych - 3,50, 6,00 m
 • szerokość dróg poprzecznych - 7,00, 6,00 m

Węzły drogowe

Węzeł „Skurów"
Łączy drogę ekspresową S7 z drogą wojewódzką nr 730 i drogą powiatową nr 34126. Drogi połączone są za pośrednictwem jezdni zbierająco - rozprowadzających, łącznic P1 (jednokierunkowych) oraz P4 (dwukierunkowych).

Węzeł „Józefów"
Łączący drogę ekspresową z drogą powiatową nr 34147 oraz drogą powiatową nr 34172. Połączenie dróg następuje za pomocą łącznic P1 oraz P4 obsługujących wszystkie relacje ruchu.

Węzeł „Broniszew"
Łączy drogę ekspresową z drogą powiatową nr 34116, za pomocą łącznic typu P1 oraz P4, zapewniając obsługę wszystkich relacji ruchu.

Obiekty inżynierskie

 • 9 mostów
 • 6 wiaduktów
 • 6 kładek dla pieszych
 • 24 przepusty
 • mur oporowy i ściana przeciwpożarowa

Zapewnienie ciągłości połączeń komunikacyjnych W celu zapewnienia ciągłości połączeń komunikacyjnych położonych po obu stronach drogi ekspresowej wybudowano trzy dodatkowe przejazdy:

 • Przejazd „Zaborów" - łączy drogę powiatową nr 34143 z drogą powiatową nr 34169, na kierunku Bodzew - Gosniewice
 • Przejazd „Zaborów II" - łączy drogi gminne
 • Przejazd „Stanisławów" - łączy drogę powiatową nr 34173 z drogą gminną

W celu zapewnienia dojazdów do indywidualnych działek, pól uprawnych i sadów wybudowano systemem dróg dojazdowych, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej.

III. Urządzenia ochrony środowiska

 • ekrany akustyczne
 • ogrodzenie drogi ekspresowej
 • zbiorniki retencyjno - infiltracyjne, separatory oleju, odstojniki szlamowe
 • zieleń ochronna