Wydarzenia > 2012

| 1 | ... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... 38 |

31-01-12
Zestawienie złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu na kontynuację projektowania i przebudowy drogi S8 na odcinku w. Powązkowska – w. Modlińska

Dnia 30.01.2012r. odbyło się składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego dla inwestycji polegającej na: Kontynuacji projektowania i przebudowy drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. węzeł Powązkowska - węzeł Modlińska.

wiecej