Wydarzenia > Aktualności
25-03-10
Rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów

Dnia 23.03.2010r. w Zespole Szkół w Siedlinie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów.

 

 

 

Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej obejmuje odcinek od końca obwodnicy Płońska do Czosnowa (początek północnego wylotu S7 z Warszawy) na długości 34,8 km. Projektowana trasa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu plus 2,5m pas awaryjny. Wzdłuż trasy ekspresowej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch autobusowy.
Dostępności do drogi będzie możliwa tylko w następujących węzłach: Przyborowice, Załuski, Ostrzykowizna, Modlin i Błonie. Wybudowane zostaną przejazdy bezkolizyjne oraz kładki dla pieszych.
Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę: ekranów akustycznych, systemu odwodnienia drogi, przejść dla zwierząt oraz dla płazów a także wygrodzenia trasy .

 

Rozprawę poprowadziła Aleksandra Atłowska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Przedstawiony został program spotkania oraz dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski powitał zgromadzonych mieszkańców. Podkreślił znaczenie rozpatrywanego odcinka drogi krajowej w aspekcie istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu.

 

Projektanci z firmy „Eurostrada" Sp. z o.o. szczegółowo omówili przebieg planowanej trasy pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.

 

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja. Pytania oraz wnioski dotyczyły rozwiązań komunikacyjnych oraz kwestii uwarunkowań środowiskowych planowanej trasy.

 

Rozprawę zakończono odczytaniem i podpisaniem protokołu.