Wydarzenia > Aktualności
03-11-09
Rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S-7 Warszawa - Grójec

Dnia 29.10.2009r. w Szkole Podstawowej w Głoskowie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S-7 Warszawa - Grójec.

Rozprawę poprowadziła Aleksandra Atłowska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Przedstawiony został program spotkania oraz dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego zmierzający do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek powitał zgromadzonych mieszkańców. Zwrócił uwagę na to, iż spotkanie zorganizowane jest po to, aby wysłuchać i w możliwie jak największym stopniu uwzględnić uwagi i wnioski mieszkańców.

 

Następnie Stanisław Dmuchowski Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie GDDKiA przedstawił genezę projektu oraz zamierzenia Inwestora.

 

Projektanci z firmy „Eurostrada" Sp. z o.o. szczegółowo omówili przebieg planowanej trasy pod względem rozwiązań komunikacyjnych i środowiskowych.

 

Kolejnym etapem rozprawy była dyskusja, w której zabrało głos 12 osób. Głosy dotyczyły przede wszystkim rozwiązań komunikacyjnych, środowiskowych, odszkodowań za grunty, lokalizacji MOP-ów.

 

Rozprawę zakończono odczytaniem i podpisaniem protokołu.