Wydarzenia > Aktualności
01-12-08
Konsultacje społeczne dotyczące projektu autostrady A2 Warszawa - Kukuryki

Do 19 grudnia 2008r. będą trwać konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska" do przejścia granicznego w Kukurykach (granica państwa z Białorusią) z wyłączeniem Mińska Mazowieckiego.

Działania informacyjno - konsultacyjne są prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Oddział Warszawa, przez:

 • biura projektowe opracowujące projekt, tj. konsorcjum firm: DHV POLSKA Sp. z o.o./MGGP S.A./DRO-Konsult Sp. z o.o. wraz z podwykonawcą biurem EUROSTRADA Sp. z o.o. - w zakresie prezentacji projektu mieszkańcom (spotkania konsultacyjne przeprowadzone w listopadzie 2008r., udostępnianie dokumentacji projektowej w urzędach miast i gmin)
 • firmę PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka (Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych) - w zakresie obsługi działań poprzez internetowy serwis interaktywnych konsultacji społecznych WWW.ikonsultacje-a2.pl

 

Działania informacyjno - konsultacyjne mają na celu:

 • poinformowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji
 • prezentację wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora
 • stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją, możliwości zgłoszenia opinii, uwag oraz
 • wniosków dotyczących wskazania rozwiązań preferowanych
 • umożliwienie Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron

 

Przez cały okres trwania działań informacyjno - konsultacyjnych, każda zainteresowana strona ma możliwość zgłoszenia opinii, uwag i wniosków na temat prezentowanych lokalizacji drogi.
Pragniemy stworzyć Państwu warunki do konstruktywnej debaty na temat projektu.

 • W listopadzie br. zakończył się cykl spotkań z udziałem Projektantów, Inwestora oraz zainteresowanych stron, mających na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności mogących pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji. Odbyło się 27 spotkań z mieszkańcami gmin i miast, na terenach których przewiduje się lokalizację co najmniej jednego z wariantów przebiegu autostrady. Spotkania zorganizowano w dniach 30 października - 14 listopada 2008r.
 • W siedzibach urzędów miast / gmin, przez których teren przebiegają planowane warianty A-2, została wyłożona do wglądu synteza z dokumentacji inwestorskiej (załączniki tekstowe i rysunkowe). Dokumentacja ta została też udostępniona na stronie internetowej GDDKiA O/Warszawa.
 • 1 grudnia 2008r. uruchomiony został serwis interaktywnych konsultacji społecznych WWW.ikonsultacje-a2.pl, poświęcony wyłącznie działaniom informacyjno - konsultacyjnym dotyczącym projektu autostrady A-2 Warszawa - Kukuryki.
  Serwis WWW.ikonsultacje-a2.pl zapewnia szybki dostęp do dokumentacji inwestorskiej dla poszczególnych gmin / miast, a także umożliwia zgłaszanie opinii społecznych poprzez wypełnienie formularza z Ankietą. Serwis zawiera informacje na temat działań informacyjno - konsultacyjnych, a także umożliwia wgląd do nadesłanych opinii społecznych.
 • W urzędach, przez których teren przebiegają planowane warianty A-2, w grudniu dostępna będzie ulotka informacyjna o działaniach oraz o projekcie autostrady A-2Warszawa - Kukuryki.

 

Do 19 grudnia 2008 r. każdy może się wypowiedzieć na temat wariantów planowanej inwestycji.
Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej http://ikonsultacje-a2.pl/ oraz do zapoznania się z dokumentacją inwestorską wyłożoną w urzędach.
Do 19 grudnia 2008 r. czekamy na Państwa opinie, uwagi i wnioski do projektu. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania opinii, dostępne są na stronie internetowej WWW.ikonsultacje-a2.pl oraz w ulotce informacyjnej.

Uwaga !
Analizowane będą wyłącznie pisma złożone pisemnie, opatrzone imieniem, nazwiskiem i zawierające adres korespondencyjny.