Wydarzenia > Aktualności
14-11-08
Obwodnica Wyszkowa otwarta

14 listopada br. oddano do użytku ekspresową obwodnicę Wyszkowa w ciągu drogi krajowej nr 8

Trasa licząca 12,8 km kosztowała 262 mln zł i była współfinansowana w 83% z Funduszu Spójności.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: Budimex Dromex S.A. i PRM „Mosty Łódź" S.A., a nadzór inwestorski pełnił: - Egis Poland Sp. z o.o./ Egis Router S.A. Projekt budowlany i wykonawczy opracowany został przez biuro projektowe Profil Sp. z o.o., obecnie Arcadis Sp. z o.o.

W ramach kontraktu wykonano:

 • most przez rzekę Bug długości 600m (dwa mosty - pod każdą jezdnię oddzielny obiekt)
 • 3 węzły drogowe:
  > „Lucynów" (na włączeniu obwodnicy do istniejącej DK nr 8, przejście drogi głównej nad linią kolejową)
  > „Skuszew" (skrzyżowanie z drogą krajową nr 62 Wyszków-Łochów)
  > "Turzyn" (na włączeniu obwodnicy do istniejącej DK nr 8)
 • 7 wiaduktów drogowych
 • 3 przejścia ekologiczne
 • 21,6 km dróg dojazdowych
 • ekran akustyczny długości 518 m (węzeł „Lucynów").

Parametry drogi trasy:

 • klasa drogi S (droga ekspresowa dwujezdniowa)
 • prędkość projektowa 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu 3,50 m
 • liczba pasów ruchu 2x2 dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym pośrodku
 • szerokość pasa dzielącego 4,00 m (łącznie z opaskami)
 • szerokość pasa postoju awaryjnego 2,50 m
 • opaski wewnętrzne 2 x 0,50 m
 • szerokość pobocza gruntowego 1,25 m
 • dopuszczalne obciążenie na oś 115 kN