Wydarzenia > Aktualności
31-10-08
Pozwolenie na budowę dla S-2 Puławska - Lotnisko-Marynarska

31.10.2008r. GDDKiA uzyskała pozwolenie na budowę dla drogi ekspresowej S-2 na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-79 (NS) łączącej węzeł Lotnisko z węzłem Marynarska.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ok. 7,5 km odcinka drogi stanowiącego II etap zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi ekspresowej S-2 na odcinku węzeł Konotopa - węzeł Puławska wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-79 węzeł Lotnisko - Marynarska.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi realizacja:

 • ETAP II/1: Droga ekspresowa S79 (Trasa NS) od węzła „Marynarska" do węzła „Lotnisko"
 • ETAP II/2: Droga ekspresowa S2 (Trasa POW) od węzła „Lotnisko" do węzła „Puławska"

Budowa drogi umożliwi alternatywne, w stosunku do ul. Rzymowskiego i Marynarskiej, powiązanie południowych dzielnic Warszawy (Ochota, Ursynów, Piaseczno, Wawer) oraz ułatwi dojazd do Międzynarodowego portu lotniczego Okęcie im. Fryderyka Chopina.

W celu powiązania planowanej trasy z układem lokalnym zaprojektowano:

 • 4 węzły drogowe:
  > węzeł Puławska
  > węzeł Lotnisko
  > węzeł MPL Okęcie
  > węzeł Marynarska
 • sieć dróg serwisowych
 • przebudowę i usunięcie kolizji (sieci trakcyjnej PKP, telekomunikacyjnych, energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej)
 • budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, separatorów, pasów zieleni
 • przebudowę torowiska tramwajowego wraz z pętlą (ul. Marynarska)
 • budowę kładki dla pieszych w rejonie węzła MPL Okęcie,
 • przebudowę ulic (Puławska, Hałubcowa, Poloneza, Karnawał, Wirażowa, Marynarska)

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi: S - ekspresowa
 • prędkość projektowa: 80 km/h
 • szerokość jezdni: dwie jezdnie po 2x3,5m
 • szerokość pasa dzielącego: 4,0m
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Realizacja robót: 2009 - 2011
Szacowana wartość inwestycji - ok. 1 mld zł