Wydarzenia > Aktualności
04-02-14
Decyzja środowiskowa na POW Puławska-Majdan (Lubelska) ostateczna

GDDKiA Oddział w Warszawie posiada ostateczną i prawomocną decyzję środowiskową dla Południowej Obwodnicy Warszawy odc. Puławska-Majdan (Lubelska).

 

4 lutego 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargi kasacyjne złożone przez Stowarzyszenia: Ekologiczny Ursynów i Światowid na wyrok WSA utrzymujący w mocy decyzję środowiskową dla trasy ekspresowej S2 Puławska-Majdan (Lubelska), tym samym uznając je za bezzasadne. Zarzuty Stowarzyszeń dotyczyły między innymi braku wariantowego przebiegu trasy, czynnego udziału społeczeństwa w postępowaniu czy też nie przeprowadzenia oddzielnego postępowania środowiskowego na obszary NATURA 2000.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę trasy został ogłoszony 18 grudnia 2013 roku. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 3 marca 2014 roku. Przetarg jest dwuetapowy, w pierwszym wnioski sprawdzane są pod względem formalnym - oceniane będzie doświadczenie i potencjał techniczny, kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. W kolejnym etapie kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena ale również okres gwarancji.

Realizacja planowana jest na lata 2015-2019.

baratas ugg

ugg baratas

ugg baratas


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa