Wydarzenia > Aktualności
07-02-14
Spotkania informacyjne dotyczące budowy S7 Warszawa-Grójec

W związku z opracowywaną koncepcją programową dla budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Warszawa Południe (Lotnisko) na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca, GDDKiA Oddział w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin.

hublot replica watches

Spotkania informacyjne zaplanowane zostały w następujących terminach i miejscach:

 

Grójec
10.02.2014 r., godz. 18:00
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Kośmin 35B;

Plany sytuacyjne (ortofotomapa) do pobrania:Raszyn
11.02.2014 r., godz. 17:30
budynek Szkoły Podstawowej w Ładach, ul. Długa 49;

Plany sytuacyjne (ortofotomapa) do pobrania:Ursynów
12.02.2014 r., godz. 18:00
budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów, al. KEN 61;

Plany sytuacyjne (ortofotomapa) do pobrania:Tarczyn
13.02.2014 r., godz. 18:00
budynek Zespołu Szkół w Tarczynie, ul. Szarych Szeregów 8;

Plany sytuacyjne (ortofotomapa) do pobrania:Piaseczno
14.02.2014 r., godz. 18:00
budynek Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14;

Plany sytuacyjne (ortofotomapa) do pobrania:Lesznowola
17.02.2014 r., godz. 17:00
budynek Hali Sportowej Zespołu Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 8.

Plany sytuacyjne (ortofotomapa) do pobrania:Celem planowanych spotkań, jako istotnego elementu procesu projektowego, jest poinformowanie lokalnych społeczności o planowanym przedsięwzięciu a także zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców. Zgromadzone podczas spotkań materiały stanowić będą cenne źródło informacji a zebrane wnioski zostaną przeanalizowane pod kątem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym i te, które będą zasadne zostaną wprowadzone do rozwiązań projektowych.

Wnioski i uwagi dotyczące omawianego przedsięwzięcia z dopiskiem „Spotkanie informacyjne S7 Warszawa - Grójec" można przesyłać w formie pisemnej w terminie 14 dni od spotkania informacyjnego we właściwej miejscowo gminie, na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

Zakres opracowania:

 • Początek - połączenie z drogą ekspresową S-2 (Południowa Obwodnica Warszawy)
 • Koniec - włączenie do istniejącej drogi ekspresowej S-7 na początku obwodnicy Grójca
 • Długość - 29,39 km

 

Podstawowe cele inwestycji:

 • Budowa południowego wylotu z Warszawy w kierunku Grójca jako drogi ekspresowej S-7 w celu usprawnienia ruchu z północy na południe Polski;
 • Usprawnienie funkcjonowania ruchu dla miasta Warszawy i okolic, kumulujących bardzo duże natężenia ruchu;
 • Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu na jednej z najważniejszych dróg w kraju oraz włączenie jej do sieci ekspresowych dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym;
 • Poprawa komfortu jazdy, znaczne skrócenie czasu podróży;
 • Umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi ekspresowej S-7.

 

Parametry techniczne:

 • Klasa techniczna drogi - S
 • Prędkość projektowa - 100 km/h
 • Prędkość miarodajna - 110 km/h
 • Nośność - 115 kN/oś
 • Całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko na węzłach)
 • Przekrój poprzeczny - 2x2/3 pasy
 • Szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • Szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • Szerokość pasa dzielącego - min. 5m


Ulotka informacyjna


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa