Wydarzenia > Aktualności
14-12-13
POW Puławska-Lubelska w programie Budowy na lata 2011-2015

Na posiedzeniu 10 grudnia 2013 r. Rada Ministrów, na wniosek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przyjęła uchwałę o zmianie załącznika nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, polegającą na dodaniu do listy zadań inwestycyjnych, budowy drogi ekspresowej S2 - wschodniego odcinka południowej obwodnicy Warszawy.

 

S2 południowa obwodnica Warszawy (od węzła Puławska do węzła Lubelska) stanowi przedłużenie oddanego do ruchu we wrześniu 2013 r. fragmentu S2 (węzeł Konotopa - węzeł Puławska). Cały odcinek S2 połączy autostradę A2 z ujętą także w załączniku i planowaną do realizacji drogą ekspresową S17 oraz dalej na wschód z korytarzem transportowym w kierunku granicy z Białorusią. Ponadto, pomoże wyprowadzić ruch tranzytowy z aglomeracji warszawskiej.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju