Wydarzenia > Aktualności
12-12-13
GDDKiA szuka wykonawców kolejnych odcinków S17

4 grudnia 2013 roku ogłoszono drugi w tym roku przetarg na budowę S17 pomiędzy Warszawą i Lublinem. Trwa już weryfikacja wniosków złożonych przez wykonawców zainteresowanych budową dwóch odcinków o łącznej długości ok. 33,4 km od granicy województw do węzła Kurów Zachód. Ruszyła procedura na kolejne dwa odcinki o długości ok. 25,2 km, położone już na terenie woj. mazowieckiego, od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw. Jeszcze w grudniu ogłoszony zostanie przetarg na kolejne trzy odcinki od węzła Lubelska do obwodnicy Garwolina, a całą trasą pojedziemy w 2018 roku.


Przetarg obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej i składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinka o długości 12,227 km od końca obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc, a panerai replica watches druga od końca obwodnicy Gończyc do granicy województw o długości 13,012 km. Dwujezdniowa droga ekspresowa będzie biegła w śladzie obecnej drogi krajowej nr 17 omijając po stronie wschodniej Gończyce i Trojanów. W ramach inwestycji powstaną m. in: trzy węzły (Górzno, Gończyce i Trojanów), Miejsca Obsługi Podróżnych, 23 obiekty inżynierskie wciągu drogi ekspresowej i nad nią, urządzenia ochrony środowiska oraz drogi dojazdowe do obsługi ruchu lokalnego.

Mapa orientacyjna odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc


Mapa orientacyjna odcinka od Gończyc do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Umowy z wykonawcami zostaną podpisane w 2014 roku, a w ciągu pierwszych 12 miesięcy od podpisania umowy opracowany zostanie projekt budowlany i uzyskana decyzja ZRID.

Budowa potrwa od 22 do 25 miesięcy (wyłączając okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca) co oznacza, że inwestycja zostanie zrealizowana w II lub III kwartale 2018 roku. Skrócenie czasu realizacji oraz wydłużenie z 5 do 10 lat gwarancji będzie uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena).


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa