Wydarzenia > Aktualności
22-10-13
Rozpoczynają się prace zasadnicze przy przebudowie Trasy Armii Krajowej

Od dnia 18 października br. zaplanowano pierwsze zamknięcia obiektów w węźle Modlińska i Wisłostrada, związane z ich wyburzaniem i przebudową.

 

W węźle Modlińska zamknięcie dotyczy łącznicy w relacji północ - zachód, czyli wjazdu z ul. Modlińskiej na most Grota-Roweckiego oraz łącznicy prowadzącej ruch z południa na zachód - wjazd z ul. Jagiellońskiej na most Grota-Roweckiego.
Natomiast na węźle Wisłostrada zamknięcie dotyczy łącznicy w relacji wschód-północ, czyli zjazdu z mostu Grota-Roweckiego na Wisłostradę w kierunku Gdańska.
Dla komunikacji miejskiej uruchomiony zostanie tymczasowy wyjazd z pętli autobusowej na most Grota w kierunku Centrum.

Zalecane objazdy:

  • z ul. Jagiellońskiej, Modlińskiej w kierunku Centrum, Krakowa, Wrocławia, Gdańska - przez most Skłodowskiej - Curie i następnie Wisłostradą do Trasy AK
  • z ul. Płochocińskiej w kierunku Centrum, Krakowa, Wrocławia, Gdańska - przez most Skłodowskiej - Curie i następnie Wisłostradą do Trasy AK
  • z Trasy Toruńskiej S8 w kierunku Gdańska, ul. Pułkowej - przez ul. Modlińską - most Skłodowskiej - Curie i następnie do Wisłostrady.

  

 

Decyzja o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu należała do komisji, która zaplanowana została w dniu 18.10.2013 r. na godzinę 22.00.

Planowany termin obowiązywania zmian przewidywany jest do końca września 2014r.

Ponadto GDDKiA przypomina, że na odcinku ok. 400 metrów, pomiędzy ulicami Gwiaździstą a Mickiewicza, w godzinach 21.00 - 5.00, obydwie jezdnie trasy głównej są zawężone o lewy skrajny pas ruchu. Wyłączenie z ruchu tego odcinka jest niezbędne do demontażu starych ekranów akustycznych, wybudowania konstrukcji nawierzchni na przewiązkach w pasie rozdziału, które będą służyły w kolejnych etapach, do przekładania ruchu kolejno na południową i północną jezdnię w celu wyburzenia w październiku kładki dla pieszych nad trasą AK oraz wykonania pali w pasie rozdziału i przebudowy infrastruktury podziemnej.

Informacje o utrudnieniach będą na bieżąco podawane na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Warszawie oraz na stronie kontraktu, po zatwierdzeniu projektów organizacji ruchu.

Informacje o bieżącej sytuacji na drogach krajowych można uzyskać dzwoniąc na infolinię drogową 19 111.

 

 

 

 

http://www.lifelongdresses.co.uk, wedding dresses online

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa