Wydarzenia > Aktualności
22-08-13
Działania informacyjno-konsultacyjne dla S17 od węzła Lubelska do obwodnicy Garwolina

Interesuje Cię przebieg przyszłej drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska w okolicy Wiązownej do początku istniejącej obwodnicy Garwolina? Do 20 września mieszkańcy Otwocka oraz gmin: Wiązowna, Celestynów, Kołbiel, Pilawa, Garwolin mogą zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dla tej trasy.

 

 

 

Od piątku 23 sierpnia rozpoczynają się działania informacyjno-konsultacyjne w ramach opracowywanej przez biuro WBP Zabrze koncepcji programowej. W siedzibach gmin, przez które będzie przebiegać S17, zostaną wyłożone materiały z opisem planowanej inwestycji. Dodatkowo zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami biura projektowego oraz GDDKiA, podczas których omówione zostaną proponowane rozwiązania.

Terminy spotkań:
9 września
godz. 10, Urząd Miasta i Gminy Pilawa, al. Wyzwolenia 158, Pilawa, sala konferencyjna nr 16
godz. 14:30, Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, Garwolin, sala konferencyjna

10 września
godz. 10, Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, aula Urzędu Miasta

11 września
godz. 10, Urząd Gminy Kołbiel, ul. Szkolna 1, Kołbiel, sala nr 13
godz. 14:30, Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, Celestynów, sala konferencyjna

12 września
godz. 10, Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna, sala konferencyjna

Wnioski, uwagi i problemy będzie można składać poprzez wpisanie się do specjalnych Zeszytów, które zostaną wyłożone w siedzibach gmin lub poprzez wypełnienie formularza wniosku. Formularz wniosku może być złożony w trakcie prowadzonych działań informacyjno-konsultacyjnych lub przesłany pocztą tradycyjną na adres: WBP Zabrze sp. z o.o. ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze albo pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wbp.zabrze.pl

Broszura informacyjna

Więcej informacji o planowanej inwestycji:
Strona WBP Zabrze

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa