Wydarzenia > Aktualności
17-01-13
S8 obwodnica Marek - protokoły z konsultacji społecznych

Na przełomie października i listopada GDDKiA Oddział w Warszawie wraz z biurem projektowym „Transprojekt Warszawa" zorganizowali spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu: opracowywanej Koncepcji Programowej oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Drewnica - Radzymin.

 

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, spotkania odbyły się w pięciu gminach: Radzymin, Marki, Kobyłka, Zielonka i Wołomin.

Zainteresowanie było duże. Przybyło ponad 160 osób i złożono 14 wniosków. GDDKiA wraz z projektantem dokonały analizy wniosków pod kątem możliwości ich spełnienia biorąc pod uwagę możliwości techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Każdy z wnioskodawców otrzymał indywidualną odpowiedź.

Poniżej zamieszczone zostały protokoły z poszczególnych spotkań (do pobrania). Z protokołów usunięte zostały dane osób prywatnych, ponieważ udostępnienie ich stanowiłoby przetworzenie danych osobowych, które zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, wymaga wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda taka nie została wyrażona, w związku z tym przetwarzanie danych jest niedopuszczalne.

Pełna dokumentacja znajduje się do wglądu w Wydziale Dokumentacji warszawskiego Oddziału GDDKiA, ul. Mińska 25.

Główne parametry techniczne drogi

  • klasa drogi -S
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • nośność - 115 kN/oś
  • całkowicie ograniczona dostępność
  • dwie jezdnie o szerokości 2 x 10,5 m (węzeł "Drewnica" - do obwodnicy Radzymina) - realizacja 2x3 pasy
  • pas rozdziału o szerokości: 5 m
  • obustronny pas awaryjny o szerokości: 2,5 m
  • fragmentaryczne jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej


Nowa trasa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników. Skróci również czas podróży, zwiększy komfort jazdy, zmniejszy koszty związane z eksploatacją pojazdów i ograniczy emisję spalin poprzez poprawę płynności ruchu.

Dokumenty do pobrania:Plan orientacyjny
Legenda

Plan Kobyłka 1

Plan Kobyłka 2
Plan Kobyłka 3
Plan Kobyłka 4
Plan Kobyłka 5
Plan Kobyłka 6

Plan Marki 1

Plan Marki 2
Plan Marki 3

Plan Radzymin 1

Plan Radzymin 2
Plan Radzymin 3
Plan Radzymin 4
Plan Radzymin 5
Plan Radzymin 6
Plan Radzymin 7
Plan Radzymin 8
Plan Radzymin 9
Plan Radzymin10

Plan Wołomin 1

Plan Wołomin 2
Plan Wołomin 3

Plan Zielonka 1

Plan Zielonka 2

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa