Wydarzenia > Aktualności
14-10-12
S8 Radziejowice-Wolica - protokoły z konsultacji społecznych

W drugiej połowie kwietnia br. GDDKiA Oddział w Warszawie wraz z biurem projektowym „Transprojekt Warszawa" zorganizowali spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy".

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, spotkania odbyły się w trzech gminach: Nadarzyn, Radziejowice i Żabia Wola. Zainteresowanie było duże. Przybyło prawie 300 osób i złożono 187 www.romancedress.com.

GDDKiA wraz z projektantem dokonuje analizy wniosków pod kątem możliwości ich spełnienia biorąc pod uwagę możliwości techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Każdy z wnioskodawców otrzyma indywidualną odpowiedź.

Poniżej zamieszczone zostały protokoły z poszczególnych spotkań (do pobrania). Z protokołów usunięte zostały dane osób prywatnych, ponieważ udostępnienie ich stanowiłoby przetworzenie danych osobowych, które zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, wymaga wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda taka nie została wyrażona, w związku z tym przetwarzanie danych jest niedopuszczalne. Pełna dokumentacja znajduje się do wglądu w Wydziale Dokumentacji warszawskiego Oddziału GDDKiA, ul. Mińska 25.

Główne parametry techniczne drogi

  • długość odcinka - 21,7 km
  • klasa drogi - S
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • nośność - 115 kN/oś
  • kategoria ruchu - KR6
  • całkowita ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
  • ilość jezdni - 2
  • szerokość pasów ruchu - 2 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny
  • pas dzielący - 12 m (uwzględnia rezerwę pod przyszłą rozbudowę obydwu jezdni do przekroju 3 x 3,5 m)

 

Nowa trasa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników i usprawni ruch na DK 8. Skróci również czas podróży, zwiększy komfort jazdy, zmniejszy koszty związane z eksploatacją pojazdów i ograniczy emisję spalin poprzez poprawę płynności ruchu.

Protokoły z konsultacji do pobrania:

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Warszawa