Wydarzenia > Aktualności
14-12-11
Ogłoszono przetarg na kontynuację projektowania i przebudowę drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego)

Przetart dotyczy Etapu II: odc. w. Powązkowska - w. Modlińska. Składanie wniosków odbędzie się do dnia 9 stycznia 2012 roku. Termin realizacji zadania to 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności :

 • uzyskanie przekroju drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Powązkowska" - węzeł „Wisłostrada" o 2 jezdniach jednokierunkowych ( każda 3 pasy ruchu) oraz pas awaryjny wraz z budową lub remontem obiektów inżynierskich,
 • uzyskanie przekroju drogi ekspresowej na odcinku węzeł „Wisłostrada" - węzeł „Modlińska" o 2 jezdniach jednokierunkowych (każda 2 pasy ruchu) bez pasa awaryjnego wraz z wydzielonymi drogami zbiorczorozprowadzającymi na odcinku węzeł „Wisłostrada" - węzeł „Modlińska",
 • przebudowa obiektu przez rzekę Wisłę tj. Most Grota-Roweckiego - umożliwienie prowadzenia 5 pasów ruchu w każdym kierunku (dwa dla drogi S i trzy dla ruchu lokalnego), dostosowanie do obowiązujących obciążeń rozporządzenia MTiGM oraz dostosowanie do ruchu pieszego i rowerowego,
 • przebudowa węzłów:
  • węzeł „Powązkowska": przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną wraz z remontem wiaduktów, wzmocnienie/przebudowa nawierzchni,
  • węzeł „Broniewskiego": przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną wraz z remontem wiaduktów, wzmocnienie/przebudowa nawierzchni,
  • węzeł „Marymoncka": budowa i przebudowa łącznicy jednopasmowej wraz z budową obiektu inżynierskiego, wzmocnienie/przebudowa nawierzchni pozostałych łącznic i ulic w węźle wraz z remontem obiektów inżynierskich,
  • węzeł „Wisłostrada": przebudowa łącznic wraz z przebudową obiektów inżynierskich, wzmocnienie/przebudowa nawierzchni pozostałych łącznic oraz ulic w węźle wraz z remontem obiektów inżynierskich,
  • węzeł „Modlińska": przebudowa łącznicy jednopasmowej wraz z obiektami inżynierskimi, wzmocnienie/przebudowa nawierzchni pozostałych łącznic i ulic w węźle wraz z remontem lub przebudową obiektów inżynierskich, przebudową sygnalizacji świetlnej,
  • przebudowa dróg zbiorczo-rozprowadzających łączących węzły Trasy Armii Krajowej w zespoły węzłów:Powązkowska - Broniewskiego - Marymoncka i Wisłostrada - Modlińska w tym: wzmocnienie/przebudowa nawierzchni dróg zbiorczo-rozprowadzających wraz z korektą przebiegu jezdni w rejonie połączeń z jezdniami głównymi drogi ekspresowej i skrzyżowań,
 • budowa i przebudowa pozostałych dróg:
  • budowa i przebudowa chodników dla pieszych, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych wraz z pochylniami,
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej tj. przebudowa urządzeń obcych,
  • budowa ekranów akustycznych,
  • budowa, przebudowa i remont pozostałych obiektów inżynierskich,
  • inne przebudowy i rozbiórki,
  • wycinka istniejącej zieleni,
  • zagospodarowanie terenu zielenią.

http://www.stpetewedding.com/wedding-accessories-c-20/, cheap wedding accessories

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie