Wydarzenia > Aktualności
16-08-11
Umowa na kontynuację projektowania i budowy odcinka C autostrady A-2 Stryków-Konotopa

1 sierpnia 2011r. Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad udzielił zamówienia na kontynuację inwestycji „Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500" (odcinek „C").

 

 

Umowę podpisano z Konsorcjum Firm:

 1. Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., ul. Rondo ONZ 1, lok 33P 00-134 Warszawa;
 2. BÖGL a KRÝSL Polska Sp. z o.o. ul. Dojazdowa 17, 43-400 Cieszyn;
 3. BÖGL a KRÝSL k.s. Pod Špitálem 1452 156 00 Praha-Zbraslav

 

Całkowita końcowa wartość zamówienia: 756 050 000,00 PLN łącznie z VAT

 

Zamówienie obejmuje kontynuację projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy na odcinku od km 411+465,8 do km 431+500 (odcinek „C")

Parametry techniczne drogi: Autostrada A2:

 • Klasa techniczna A
 • Prędkość projektowa Vp: 120km/h
 • Kategoria ruchu KR6
 • Dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115kN/oś
 • Skrajnia pionowa 4,70 m
 • Korona 34,50 m (Etap I i II)
 • Pas awaryjny 3,0 m
 • Pobocze gruntowe 1,25 m
 • Jezdnia 7,50 m (2×3,75 m)
 • Pas ruchu 3,75 m
 • Szerokość pasa dzielącego 11 m ze względu na planowany II etap budowy autostrady obejmujący wraz z opaskami dobudowę dodatkowego pasa ruchu na obu jezdniach do środka

 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:

 • budowa nowej autostrady o dł. 20 km
 • budowa węzła autostradowego „Wiskitki" (km 419+500) - węzeł typu „trąbka"
 • budowa 2 miejsc obsługi Podróżnych (MOP): „Baranów" (427+100) i „Baranów" (427+350) bez obiektów kubaturowych
 • budowa stacji poboru opłat (SPO) „Wiskitki" (km 419+500) w zakresie robót drogowych z tunelem technologicznym i systemem kanalizacji techniczne;
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą
 • budowa dróg dojazdowych
 • budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady i w ciągu dróg krzyżujących się z autostradą
 • budowa obiektów mostowych
 • budowa przejazdów awaryjnych oraz zjazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę
 • budowa systemu odwodnienia autostrady (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, urządzenia oczyszczające)
 • realizacja urządzeń ochrony środowiska takich jak: zabezpieczenie akustyczne, przejścia dla zwierząt, zieleń osłonowa, urządzenia oczyszczające
 • budowa infrastruktury dla potrzeb obiektów przy autostradowych zlokalizowanych w ciągu autostrady w tym: linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, sieci gazowych i.in.
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej (m.in.: urządzenia teletechniczne,energetyczne, sieci wodne i gazowe)
 • budowa oświetlenia i łączności autostradowej
 • systemy osłony meteorologicznej i zarządzania ruchem
 • oznakowanie autostrady i dróg związanych oraz wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Choosing cheap prom dresses that does not suits your body shape may ruin the total outlook of you at the prom.

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, www.gddkia.gov.pl (Zamówienia publiczne)