Wydarzenia > Aktualności
07-07-11
Decyzja ZRID na obwodnicę Radomia uzyskana

6 lipca 2011r. Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy I etapu ekspresowej obwodnicy Radomia.

 

 

 


Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 inwestycja ta znajduje się w załączniku 1A określającym listę zadań, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013r.

 

Projekt budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej w etapie I przewiduje budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 z 2,5m pasem awaryjnym oraz 12 m pas rozdziału stanowiący rezerwę pod budowę trzeciego pasu ruchu. Równolegle wzdłuż trasy ekspresowej zbudowane zostaną drogi serwisowe zapewniające komunikację dla ruchu lokalnego.

 

Dostęp do drogi ekspresowej S7 będzie możliwy w węzłach:

 • Radom Północ
 • Radom Zachód
 • Wolanów

 

W ciągu planowanej trasy powstanie:

 • 5 mostów
 • 19 wiaduktów
 • 2 kładki dla pieszych

 

Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę:

 • 21,4 km ekranów akustycznych
 • systemu odwodnienia drogi
 • 6 średnich i dużych oraz 39 małych przejść dla zwierząt
 • 37 przejść dla płazów
 • wygrodzeń trasy
 • a także wykonanie nasadzeń zieleni

 

Droga ekspresowa wyposażona będzie również w Miejsca Obsługi Podróżnych (w pobliżu miejscowości Mleczków), których zadaniem jest obsługa użytkowników drogi ekspresowej.

 

Projektowana obwodnica zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego, przebiega na kierunku północ-południe, w powiatach radomskim i szydłowieckim oraz przez gminy: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala i Orońsko.

Całkowita długość projektowanej trasy wynosi 24,650 km etap I - 22,350 km, etap II - 2,300 km.


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad