Wydarzenia > Aktualności
06-07-11
Nowe wiadukty w ciągu S-8 oddane do ruchu

Od 5 lipca 2011r. kierowcy mogą korzystać z dwóch nowowybudowanych obiektów w ciągu Trasy Toruńskiej nad ul. Marywilską.

 

 

 

 

Na wiaduktach zastosowano po raz pierwszy w Polsce ochronę akustyczną w postaci ekranów półtunelowych. Taka forma zabezpieczenia terenów przyległych przed hałasem będzie funkcjonowała na odcinku ok. 1200 m, od węzła Marywilska do węzła Łabiszyńska.

 

Dostosowanie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Modlińska" do węzła „Piłsudskiego" w Markach o długości 7,1 km, to I etap zadania inwestycyjnego „Dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia - ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej".

 

Kontrakt zawarty z firmą: J&P - AVAX S.A., o wartości umownej 869 mln zł zostanie wykonany w ciągu 22 miesięcy od rozpoczęcia robót (nie wliczając 3 miesięcznych okresów zimowych).

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad