Wydarzenia > Aktualności
31-12-10
Umowa na budowę S-8 Salomea-Wolica (odcinek miejski) została podpisana

Droga ekspresowa S8 na odcinku Salomea-Wolica wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7 (odcinek zlokalizowany w granicach m. st. Warszawy) będzie budowana zgodnie z założeniami. Pojedziemy nią przez UEFA EURO 2012. GDDKiA podpisała 30 grudnia 2010 roku umowę z wykonawcą inwestycji.

 

 

 

Kontrakt zawarty z konsorcjum firm: Eurovia S.A., Eurovia CS a.s., Warbud S.A., o łącznej wartości 188 mln zł zostanie zrealizowany do 31 sierpnia 2012. z zapewnieniem przejezdności na 31 maja 2012r.Planowana trasa stanowi tzw. „łącznik" od węzła „Opacz" (skrzyżowanie drogi ekspresowej S8 Salomea-Wolica z drogą ekspresową S2 Południową Obwodnicą Warszawy) do włączenia w Al. Jerozolimskie poprzez zaprojektowany węzeł „Salomea".
Długość odcinka wynosi ok. 2,5 km.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m.st.Warszawy w dzielnicach Włochy i Ursus.
Przyszła droga ekspresowa od węzła „Opacz" do węzła „Salomea" prowadzona jest po nowym śladzie, przecinając linię kolejową WKD.
W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną Al. Jerozolimskie w rejonie węzła „Salomea" oraz wybudowany zostanie łącznik węzła z przyszłą ul. Nowo-Lazurową.
Trasa ekspresowa prowadzona jest na nasypie. Przejście przez istniejącą linię kolejową zostało zaprojektowane górą.
Węzeł „Salomea" jest dwupoziomowy - Al. Jerozolimskie na skrzyżowaniu z ul. Nowo-Lazurową pozostają w poziomie 0, natomiast ul. Nowo-Lazurowa została poprowadzona w poziomie +1.

 

Przekrój trasy:

 • czteropasowy: na odcinku od węzła „Opacz" do węzła „Salomea"
  Pas ruchu 2 x 4 x 3,5m
  Pas dzielący 5 m z opaskami
  Pasy awaryjne 2 x 2,5m
  Pobocza gruntowe 2 x 1,25m (3,0m w miejscach ekranów akustycznych)
 • trzypasowy: na odcinku od węzła „Salomea" do Al. Jerozolimskich
  Pasy ruchu 2 x 3 x 3,5m
  Pas dzielący 2,5 - 4,0m
  Opaska wewnętrzna 2 x 0,5m

 

 

W ramach przedsięwzięcia wykonawca wybuduje:

 • drogę ekspresową oraz układ dróg lokalnych
 • 8 wiaduktów, kładkę dla pieszych w Al. Jerozolimskich
 • odwodnienie dróg wraz z urządzeniami oczyszczającymi
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • urządzenia ochrony środowiska w formie ekranów akustycznych (2,8km)
 • oraz nasadzeń zieleni

a także przebuduje:

 • drogi poprzeczne
 • kolidującą infrastrukturę techniczną