Wydarzenia > Aktualności
25-10-10
S7 Radom - gr. woj. mazowieckiego - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej podpisana

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku od końca obwodnicy Radomia do granicy woj. mazowieckiego została podpisana 15 października 2010r. w Delegaturze w Radomiu MUW.
Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia prac to 11.2013r. Inwestor na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 743 mln zł.

 

Projekt budowy drogi ekspresowej S-7 obejmuje odcinek od końca obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego na długości 22 km.

Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie wybudowanie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu plus 2,5m pas awaryjny i 12m pas rozdziału. Ponadto wzdłuż trasy ekspresowej wybudowane zostaną drogi serwisowe umożliwiające ruch lokalny. Dostępności do drogi będzie możliwa tylko w następujących węzłach: Szydłowiec Północ, Szydłowiec I i Szydłowiec Południe. Wybudowane zostaną również przejazdy bezkolizyjne.
Zaplanowane rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko przewidują budowę: 16 km ekranów akustycznych, systemu odwodnienia drogi, przejść dla zwierząt, wygrodzeń trasy a także wykonanie nasadzeń zieleni.
Droga ekspresowa zostanie wyposażona również w dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (w pobliżu miejscowości Orońsko i Wola Korzeniowa), których zadaniem jest obsługa ruchu tranzytowego.

 

Przystosowanie istniejącej drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej pozwoli na:

  • poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • skrócenie czasu przejazdu a w konsekwencji obniżenie kosztów podróży
  • podniesienie komfortu jazdy